Čeština jako mateřština nebo jako druhý jazyk


Bylinky 

se jmenují u nás všechny kurzy, které koncipujeme pro bilingvní děti. Jsou to děti, které vyrůstají

s češtinou i němčinou a někdy dokonce i s dalšími jazyky, a česky - i když často na rozdílné úrovni – rozumějí nebo hovoří.  

Právě tak rozdílné jsou u žáků a jejich rodin cíle, které učením se češtině sledují, a také časová náročnost, kterou jsou ochotni investovat do výuky ve škole, a v některých kurzech také do domácích úkolů.

 

To všechno bereme v úvahu, když připravujeme vyučování rozdělené pak do tří výukových modulů. Ty lze spolu kombinovat a vzájemně doplňovat. Maximální intenzity výuky lze dosáhnout tehdy, když žák absolvuje zároveň všechny tři výukové moduly.

 


Bylinky online

Pojďte s námi na výlet

 

Kurz „Bylinky online“ se nachází na startovní čáře. Vydáme se s Martinem, Štěpánkou a s Monikou na cesty za různými časy a světy (Praha, Berlín, vesmír, voda, pohádkya, …). Kdo půjde s námi? Začínáme v neděli 14.03.2021 prvním ze 7 videomítinků a prvními úlohami, hádankami a pracovními listy.

 

Příspěvek za účastníka: 49 €

Termíny: Vždy v neděli v 10 hodin: 14.03.2021, 28.03.2021, 11.04.2021, 25.04.2021, 16.05.2021, 30.05.2021 a 13.06.2021

Přihlášení:

  • Pošlete prosím e-mail na a.scholze(at)arcor.de
  • Uveďte prosím jméno, příjmení a datum narození účastníka kurzu. 
  • Uveďte prosím také, zda si přejete navrácení podílného příspěvku za námi po 8.3.2020 z důvodů pandemie zrušené Terminy kurzu Bylinky (Modul Projekt, Čap a/nebo Expert) a aby byl příspěvek na kurz Bylinky Online hrazen z této částky. 
  • My Vám pak přihlášení potvrdíme, a zašleme Vám číslo bankovního účtu, organizační pokyny ke kurzu a link ke vstupu do naší « učebny »

 Informace v Němčině najdete na straně « Kurse und Veranstaltungen, Tschechisch als Mutter- oder Zweitsprache »


Opět od 2021/2022

 

Bylinky – Projekt výukových modulů

 

Vždy v neděli od 9:00 do 14:15 hod.

Rodinné centrum Mehringdamm

Učebna 402A

 

Vedoucí kurzu:

Martin Klement a Štěpánka Hrušková

 

6 vyučovacích hodin v každém termínu

 

Určeno pro děti od 5 let

 

Termíny na školní rok 2019/2020

18.08.2019

08.09.2019

29.09.2019

03.11.2019

24.11.2019

Od 18.8.2019 do 24.11.2019 budeme společně připravovat program pro Mikulášskou nadílku, která proběhne v budově Velvyslanectví České republiky. Nastudujeme malý výstup, vyrobíme
k němu vlastní dekorace a upečeme cukroví. Uvítali bychom tedy, kdyby se všichni žáci, kteří se na těchto přípravách podílejí, zúčastnili pak také Mikulášské nadílky, která se koná v pátek, dne 6.12.2019.  

 

26.01.2020

23.02.2020

08.03.2020

29.03.2020 termín zrušen

Noc literatury s předčítáním dne 16./17.5.2020 (sobota/neděle)

Program na ukončení školního roku dne 21.6.2020

 

Zahájení školního roku 2020/2021:

dne 23.8.2020

 

Cíle výuky

·      používat český jazyk

·      vybudovat si běžnou slovní zásobu  

a

·      rozšířit si slovní zásobu se speciálními tématy

·      podpořit schopnosti komunikace
v češtině a v interkulturním kontextu

 

Vždy podle stávajícího počtu žáků a peda-gogů se provede rozdělení žáků do 2 nebo 3 skupin:

·      nečtenáři

·      čtenáři začátečníci

·      zkušení čtenáři

  

Finanční účast

Roční poplatek 252,- €

V případě pozdějšího nástupu do kurzu se platí alikvotní částka dle dohody.

 

Popis kurzu

Jak již název modulu napovídá, pracuje se v jednom školním roce na jednom tématickém projektu. Zde je třeba, aby užitečná a zajímavá témata podávaná v příjemné a produktivní pracovní atmosféře motivovala žáky k tomu, aby používali a rozšířili své již nabyté znalosti češtiny. Budeme se zabývat jak historií, tak i současností, obsahem bude zeměpis, umění a kultura jak České republiky, tak země, v níž žáci vyrůstají. Čtení a psaní se v kurzu budou používat, ale nebudou se explicitně vyučovat.

 

Opět od 2021/2022

 

Bylinky – Modul ČÁP


Vždy v neděli od 9:00 do 14:15 hod.

Rodinné centrum Mehringdamm

Učebna 402A

 

Vedení kurzu:

Martin Klement, Tereza Lange a
Jana Rysková

 

3 vyučovací hodiny v každém termínu 

 

Určeno pro žáky, kteří absolvovali v základní škole již 1. třídu.

 

Termíny na školní rok 2019/2020:

18.08.2019

25.08.2019

15.09.2019

27.10.2019

17.11.2019

Od 18.8.2019 do 24.11.2019 budeme společně připravovat program pro Mikulášskou nadílku, která proběhne
v budově Velvyslanectví České republiky. Nastudujeme malý výstup, vyrobíme
k němu vlastní dekorace a upečeme cukroví. Uvítali bychom tedy, kdyby se všichni žáci, kteří se na těchto přípravách podílejí, zúčastnili pak také Mikulášské nadílky, která se koná v pátek, dne 6.12.2019. 

 

08.12.2019

12.01.2020

16.02.2020

15.03.2020 termín zrušen

26.04.2020 termín zrušen

 

Noc literatury s předčítáním 16./17.5.2020 (sobota/neděle),  14.6.2020

Program na ukončení školního roku dne 21.6.2020

 

Zahájení školního roku 2020/2021:

dne 23.8.2020

 

Cíle výuky

·      zprostředkovat pro všechny ročníky specifiku čtení a psaní v českém jazyce

 

Finanční účast

Roční poplatek 126,- €

V případě pozdějšího nástupu do kurzu se platí alikvotní částka dle dohody. 

 

Popis kurzu

·      bude následovat

Opět od 2021/2022

 

Bylinky – Modul Expert

 

Vždy v neděli od 9:00 do 14:15 hod.

Rodinné centrum Mehringdamm

Učebna 402A

 

Vedení kurzu:

Martin Klement, Tereza Lange a
Jana Rysková

 

3 vyučovací hodiny v každém termínu 

 

Určeno pro žáky, kteří absolvovali v základní škole již 1. třídu.

 

Nabídka pro jednotlivé stupně ve školním roce 2019/2020

1. třída

2. třída

4. třída

5. třída

 

Termíny na školní rok 2019/2020:

18.08.2019

25.08.2019

15.09.2019

27.10.2019

17.11.2019

Od 18.8.2019 do 24.11.2019 budeme společně připravovat program pro Mikulášskou nadílku, která proběhne 
v budově Velvyslanectví České republiky. Nastudujeme malý výstup, vyrobíme 
k němu vlastní dekorace a upečeme cukroví. Uvítali bychom tedy, kdyby se všichni žáci, kteří se na těchto přípravách podílejí, zúčastnili pak také Mikulášské nadílky, která se koná v pátek, dne 6.12.2019. 

 

08.12.2019

12.01.2020

16.02.2020

15.03.2020 termín zrušen

26.04.2020 termín zrušen

 

Noc literatury s předčítáním dne 16./17.5.2020 (sobota/neděle) 14.6.2020

Závěrečný program dne 21.6.2020 

 

Zahájení školního roku 2020/2021:

dne 23.8.2020 

 

Cíle výuky

·    zprostředkovat učební látku        jednotlivých stupňů dle dané potřeby

·    připravit žáky na zkoušky dle dané potřeby

 

Finanční účast

Roční poplatek 126,- €

V případě pozdějšího nástupu do kurzu se platí alikvotní částka dle dohody. 

 

Popis kurzu

·      bude následovat 

Informace o všech kurzech obdržíte v hodinách pro veřejnost ve vedení školy. Prosíme, abyste se na ně obrátili prostřednictvím

e-mailu a dohodli si termín.

Nástup do kurzu je možný kdykoli v avizovaných termínech výuky. Prosíme, abyste se zkontaktovali prostřednictvím e-mailu a dohodli si termín. Přihlášení pak následuje v hodinách pro veřejnost ve vedení školy, skládá se z registrace frekventanta pro určený kurz a přijetí do spolku  Mateřídouška Berlín e.V.