Naše knihovna českých knih pro děti

 

 

Během let jsme vybudovali velmi pěknou knihovnu s několika sty českých knih pro děti.

Je bezplatně k dispozici pro naše žáky a členy spolku ve dnech vyučování.

 

Všechny knihy jsme obdrželi darem. Naše poděkování patří proto: 

Velvyslanectví České republiky v Berlíně a Českému centru v Berlíně.

 

Dále děkujeme

nakladatelství Meander

a všem autorkám a autorům knih a ilustrací,

kteří nás ve škole navštívili a přinesli nám své knihy:

 

Markéta Pilátová,

Alena Ježková,

Renáta Fučíková,

Eva Prchalová,

Arnošt Goldflam

a Michal Čunderle.

 

A především patří náš dík rodinám a přátelům, kteří nám věnovali nejen starší knihy, ale i mnoho knih nových.

 

Pokud byste chtěli rovněž podpořit radost ze čtení našich žáků knižním darem:

Velmi nás potěší aktuální česká a mezinárodní dětská literatura zvláště − ale nejenom − pro starší žáky.

Prosíme o pochopení, že knihy můžeme převzít ve škole jenom ve dnech vyučování.

Naše kapacity nestačí bohužel na to, abychom si knižní dary vyzvedli sami.

Velmi předem děkujeme.

 

Události v knihovně:

 

 

Dne 24.11.2019 navštívil naši školu pan Michal Čunderle a daroval nám tyto knihy:

Velmi děkujeme.