Vždy v neděli od 8:00 do 11:40 hod.

 

Rodinné centrum Mehringdamm

Mehringdamm 114

10965 Berlín-Kreuzberg

Místnost 301A

 

Logopedka:

Klára Höffnerová

 

Finanční účast:

·    16 € za jeden terapeutický termín a klienta

 

Našim žákům poskytujeme slevu:

·    12 € za jeden termín a klienta, pokud si objednají celý         kurz

·    10 € za jeden termín a klienta, pokud si objednají minimálně 2 kurzy v rámci jedné rodiny

 

Další termíny:

 

23.2.2020 odpadá z důvodu dalšího vzdělávání

29.3.2020 zrušeno

17.5.2020

21.6.2020

Zahájení činnosti na rok 2020/2021:   dne 23.8.2020

 

Pravidla pro zrušení/odřeknutí termínu:

O případném zrušení hodiny logopedie Vás budeme vždy

co nejdříve informovat. 

 

Logopedie v českém jazyce

 

Naše nabídka se obrací na

·      děti, mládež a dospělé

·      rodilé mluvčí

·      a ty, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk nebo             jako druhý jazyk

 

Nabízíme profesionální poradenství a terapii

·      pro všeobecné zlepšení výslovnosti v češtině

·      pro malé korekce některých vadně používaných         hlásek

·      pro specifické požadavky na odstranění vady             řeči a poruch výslovnosti

 

Terapeutické jednotky jsou vždy individuální termíny pro jednotlivce na dohodnutou hodinu.

 

Terapeutická jednotka trvá asi 20 minut a zahrnuje

v případě potřeby krátký úvodní anebo závěrečný, vyhodnocující rozhovor s rodiči. 


 

Důležité informace:

 

Kde se mohu o nabídce logopedie osobně informovat?

Všechny potřebné informace obdržíte od vedení školy v hodinách pro veřejnost, a to ve dnech konání terapie

v době od 9.15 do 11:30 hod., v sídle Rodinného centra  Mehringdamm, přední trakt, 2. poschodí, a také v úvodním rozhovoru s terapeutkou. O termínu je třeba se písemně dohodnout prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

 

Jak mohu své dítě na logopedii přihlásit?

Přihlášení je možné kdykoli, pokud bude volné místo. Pokud tomu tak není, zapíšeme Vás rádi na čekací listinu. Doporučujeme Vám, abyste se prostřednictvím e-mailu krátce předtím s námi zkontaktovali.

 

Jak přihlásím své dítě na logopedii?

Přihlášení je možné v hodinách pro veřejnost u vedení školy, telefonicky nebo e-mailem a jeho součástí je termín prvního rozhovoru/následných rozhovorů dle dohody a přijetí za člena do spolku Mateřídouška Berlín reg. spolek (členský příspěvek je 24 €, se slevou 5 € za člena a rok).

 

Musím si sjednat na každou logopedickou hodinu nový termín?

Ne. Termíny jsou předem známé a zásadně se dodržuje dohodnutá hodina konání, ledaže se strany vzájemně dohodnou na změně.

 

Co musím mít na každou hodinu logopedie s sebou?

1)     kartu se zapsanými termíny, kterou od nás před nástupem na terapii dostanete

2)     složku/pořadač pro cvičný materiál

3)     poplatek v hotovosti v příslušné, odpočítané výši

 

(Pokud Vaše dítě přijde samo, vložte peníze do obálky a napište na ni jméno dítěte a výši peněžní částky.)

 

Co musím udělat, když jednou nemohu přijít?

Plánované výpadky termínu nahlaste přímo logopedce v předcházející hodině.

Akutní výpadek termínu (např. z důvodu náhlého onemocnění) sdělte co nejdříve vedení školy, a to písemně prostřednictvím e-mailu nebo zprávy SMS.

Přineste pak na další hodinu logopedie bez vyzvání alikvotní částku poplatku za hodinu, kterou jste odřekli.

 

Kolik činí můj podíl na nákladech sjednaného termínu, který sám odřeknu?

25% Vašeho obvyklého poplatku, pokud svůj aktuálně plánovaný termín odřeknete nejpozději 24 hodin předem.

50% Vašeho obvyklého poplatku, pokud nám zprávu o odřeknutí aktuálního termínu doručíte předem ještě v den konání terapie.

100% Vašeho obvyklého poplatku, pokud se neomluveně na logopedii nedostavíte anebo omluvu pošlete až po zmeškaném termínu.

 

Na koho se mám obrátit, budu-li mít nějaké otázky?

Pro organizační a administrativní otázky týkající se terapie a členství ve spolku (přihláška, poplatky, přidělení termínů) je kompetentní vedení školy.

Máte-li otázky týkající se logopedické terapie (anamnéza, diagnostika, terapie, zadání cvičení…), pak se obraťte prosím na terapeutku.

 

Musím platit členské příspěvky, když už nenavštěvuji žádný kurz/terapii?

Pro členství ve spolku a s tím spojený závazek platit členské příspěvky není rozhodující, zda navštěvujete kurz nebo ne, protože jako člen spolku můžete finančními částkami podporovat jeho činnost, i když už žádný kurz nenavštěvujete.

 

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.