Skupina pro rodiče a děti ve věku 0-4  let                                      Minimateřídouška

Vždy v úterý od 16:00 do 18:00 hod.

Rodinné centrum Mehringdamm

Místnost 402A

 

Vedení kurzu:

Eva Jamníková, Monika Krajčová, Alice Scholze

 

Finanční účast:

- Jednotlivá setkání: 5 €
  (Sleva pro sourozence 1€)

- Účastnická karta pro 12 setkání, platná 1 rok: 36 €

  (všichni sourozenci na společné kartě)

  

Další termíny:

 

18.02.2020

25.02.2020 Mini-KARNEVAL

 

03.03.2020

10.03.2020

17.03.2020 zrušeno

24.03.2020 zrušeno

31.03.2020 zrušeno

 

02.04.2020 zrušeno

07.04.2020 zrušeno

14.04.2020 zrušeno

21.04.2020 zrušeno

28.04.2020 zrušeno

 

05.05.2020

12.05.2020

19.05.2020

26.05.2020

 

02.06.2020

09.06.2020

16.06.2020

23.06.2020

 

V době školních prázdnin v Berlíně se normálně žádná setkání skupin pro nejmenší nekonají.

 

Pravidla pro výpadek vyučování:

Naše skupina pro nejmenší je otevřený kurz bez pevného počtu účastníků. Prosíme tedy o pochopení, že proto nemůžeme o případném výpadku hodiny informovat všechny účastníky osobně. V takovém případě se můžete setkat

s ostatními účastníky kurzu v otevřeném hracím prostoru rodinného centra (venku i uvnitř). 

 

Vyučovací program skupiny:

16:00 – 16:30

Příchod a společná příprava místnosti a také přihlášení, platba

a informační pohovor ve vedení školy

 

16:30 – 17:10

Pedagogická nabídka část 1:

Rituály na vzájemné pozdravení, seznámení se a navázání bližšího kontaktu, písničky a básničky

 

17:10 – 17:20

Přestávka

 

17:20 – 18:00

Pedagogická nabídka část 2:

Hry a výtvarné aktivity

Rituál na rozloučení

 

18:00 - 18:10

Společný úklid 

 


Důležité informace:

 

Kde se mohu o kurzu osobně informovat?

Informace o kurzu obdržíte před začátkem každého setkání (viz termínový kalendář) v době od 16.00 do 16:30 hod. v místnosti 402A.

 

Na koho se mám obrátit, budu-li mít nějaké otázky?

S otázkami se obracejte především na vedoucí kurzu. Pokud Vaše otázky nemůže vedoucí zodpovědět, odkáže vás na vedení školy. Můžete také pro své informace využít hodin pro veřejnost ve vedení školy. 

 

Kdy mohu své dítě do kurzu přihlásit?

Nástup do kurzu je možný kdykoli k avizovaným termínům. Doporučujeme však, abyste se s námi spojili krátce předtím telefonicky nebo e-mailem.

 

Jak své dítě na kurz přihlásím?

Přihlášení následuje před začátkem každého setkání od 16:00 do 16:30 hod. v místnosti 402A a obnáší jej registrace účastníka kurzu a jeho přijetí do spolku  Mateřídouška Berlín e.V.

 

Mohu se zúčastnit před přihlášením zkušební hodiny?

Ano, v každém případě se můžete zúčastnit bezplatné zkušební hodiny.

 

Kolik stojí kurz?

Pokud budete platit za jednotlivé setkání, obnáší poplatek za jedno dítě 5 €, sourozenci platí o 1 € méně. 

Můžete si ale zakoupit účastnickou kartu na 12 termínů za 36 €. Ta platí 1 rok, sourozenci pak mohou používat jednu kartu společně.

 

Jak a kdy platbu provedu?

Prodej jednotlivých hodin a karet na 12 termínů se provádí před začátkem každého setkání skupiny v době od 16:00 do 16:30 hod. v místnosti 402A. Přineste prosím poplatek v hotovosti odpočítaný v příslušné výši.

 

Stojí něco členství ve spolku?

Členský příspěvek obnáší 24 € ročně a je třeba jej poukázat během prvního kvartálu nebo při vstupu do spolku během 14 dnů bez vyzvání na bankovní účet spolku.

 

Jak budu používat účastnickou kartu na 12 termínů?

Tato karta se založí při Vaší první návštěvě a pedagog ji bude mít u sebe. Na každé setkání ji viditelně vyloží a Vy vždy při svém příchodu dáte sami

na kartu razítko za každé dítě a termín a připíšete k tomu příslušné datum. Až bude účastnická karta zaplněná a pokud bude zaplacená, dáme Vám

ji pak rádi jako upomínku s sebou domů.

 

 

 

Jak dlouho je účastnická karta na 12 termínů platná?

Tato karta propadá automaticky s uplynutím 12 měsíců ode dne, kdy byla založena (zpravidla při zkušební hodině). Propadá i tehdy, když nebylo vyčerpáno všech 12 termínů. Refundace nevyužitých vyučovacích hodin se neposkytuje.

 

Jak dlouhou platnost má členství ve spolku?

Členství pokračuje  tak dlouho, až je v určené lhůtě písemnou výpovědí ukončeno. To platí i tehdy, když člen spolku žádný kurz nenavštěvuje,

resp. když svou účast na kurzu odhlásil.

 

Musím platit členské příspěvky, když už nenavštěvuji žádný kurz?

Pro členství ve spolku a s tím spojený závazek platit členské příspěvky není rozhodující, zda navštěvujete některý z kurzů, protože jako člen spolku můžete finančními částkami podporovat jeho činnost, i když žádný kurz nenavštěvujete.